Hiển thị 1–20 của 44 kết quả

Cáp HDMI

Đen

Dây cáp HDMI 5.0m ELECOM DH-HD14ER50BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 5,0 m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
599.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 5.0m, φ5.5mm ELECOM CAC-HD14EL50BK

 • Cáp HDMI đầu cáp mạ vàng
 • Chiều dài cáp : 5,0 m
 • Tín hiệu đường truyền ổn định
 • Độ bền cao
349.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 3.0m, φ5.8mm ELECOM DH-HD14ER30BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 3,0 m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
399.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 3.0m, φ5.5mm ELECOM CAC-HD14EL30BK

 • Cáp HDMI đầu cáp mạ vàng
 • Chiều dài cáp : 3,0 m
 • Tín hiệu đường truyền ổn định
 • Độ bền cao
299.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 2.0m, φ5.8mm ELECOM DH-HD14ER20BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 2,0 m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
299.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 2.0m, φ5.5mm ELECOM CAC-HD14EL20BK

 • Cáp HDMI đầu cáp mạ vàng
 • Chiều dài cáp : 2,0 m
 • Tín hiệu đường truyền ổn định
 • Độ bền cao
249.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 2.0m loại dẹt ELECOM DH-HD14EF20BK

 • Dây cáp dẹp HDMI
 • Chiều dài cáp : 2,0 m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
249.000
Sold Hồng

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.5m, φ6.0mm ELECOM DH-HD14EC15PN

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 1,5m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
199.000
Sold Xanh lá cây

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.5m, φ6.0mm ELECOM DH-HD14EC15GN

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 1,5m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
199.000
Sold Cam

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.5m, φ6.0mm ELECOM DH-HD14EC15DR

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 1,5m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
199.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.5m, φ6.0mm ELECOM DH-HD14EC15BK

 • Cáp HDMI HIGHSPEED
 • Chiều dài cáp : 1,5m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
199.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.5m, φ5.8mm ELECOM DH-HD14ER15BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 1,5m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
249.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.5m, φ5.5mm ELECOM CAC-HD14EL15BK

 • Cáp HDMI đầu cáp mạ vàng
 • Chiều dài cáp: 1.5m
 • Tín hiệu đường truyền ổn định
 • Độ bền cao
199.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.5m loại dẹt ELECOM DH-HD14EF15BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 1,5m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
199.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.0m, φ5.8mm ELECOM DH-HD14ER10BK

 • Dây cáp dẹp HDMI
 • Chiều dài cáp : 1,0m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
199.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K2K, 3D full HD, 1.0m, φ5.5mm ELECOM CAC-HD14EL10BK

 • Cáp HDMI đầu cáp mạ vàng
 • Chiều dài cáp: 1.0m
 • Độ bền cao
 • Tín hiệu đường truyền ổn định
149.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K HDR 5.0m, φ6.5mm, nylon ELECOM DH-HDP14E50BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 5,0 m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
749.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K HDR 3.0m, φ6.5mm, nylon ELECOM DH-HDP14E30BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 3,0 m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
549.000
Sold Đen

Dây cáp HDMI 4K HDR 2.0m, φ6.5mm, nylon ELECOM DH-HDP14E20BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 2,0 m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
449.000
Sold

Dây cáp HDMI 4K HDR 1.8m, φ3.2mm ELECOM DH-HDP14SS18BK

 • Dây cáp HDMI
 • Chiều dài cáp : 1,8m
 • Chân cáp mạ vàng
 • Chứng nhận RoHS
549.000
Nhập tên sản phẩm hoặc mã SKU sản phẩm để hiển thị kết quả
Shopping cart
Or

Đăng ký