Hiển thị tất cả 6 kết quả

Chuột Trackball

Chuột Bi không dây, 8 nút, 1500dpi ELECOM M-DT1DRBK

 • Bóng được làm bằng ruby
 • CPI: 750/1500 (khả năng thay đổi)‎
 • Kích thước: ‎94.7 x 124.4 x 47.9 mm‎
 • Khối lượng: 112 g
1.390.000

Chuột Bi không dây, 1500dpi ELECOM M-XT2DRBK

 • Bóng được làm bằng ruby
 • CPI: 750/1500 (khả năng thay đổi)‎
 • Kích thước: ‎‎94.7 x 124.4 x 47.9 mm‎
 • Khối lượng: 112 g
890.000

Chuột Bi không dây (Bluetooth/Wireless 2.4GHz) 1500dpi ELECOM M-DPT1MRBK

 • 3 phương pháp kết nối: Có dây, không dây, Bluetooth
 • CPI: 500/1000/1500 (khả năng thay đổi)‎
 • Kích thước: 91.4 x 133.4 x 57.3 mm‎
 • Khối lượng: ‎162 g
1.699.000
Sold

Chuột Bi có dây ELECOM M-HT1URBK

 • Bóng được làm bằng ruby
 • CPI: 500/1000/1500 (khả năng thay đổi)‎
 • Kích thước: ‎114.7 x 181.9 x 57.2 mm‎
 • Khối lượng: 268 g
2.090.000

Chuột Bi 8 nút, 1500dpi ELECOM M-DT1URBK

 • Sử dụng công nghệ BlueLED
 • CPI: 750/1500 (khả năng thay đổi)‎
 • Kích thước: 94.7 x 124.4 x 47.9 mm‎
 • Khối lượng: 112 g
1.190.000
Sold

Chuột Bi 1500dpi ELECOM M-XT2URBK

 • Bóng được làm bằng ruby
 • CPI: 750/1500 (khả năng thay đổi)‎
 • Kích thước: 94.7 x 124.4 x 47.9 mm‎
 • Khối lượng: 154 g
790.000
Nhập tên sản phẩm hoặc mã SKU sản phẩm để hiển thị kết quả
Shopping cart
Or

Đăng ký