Hiển thị tất cả 11 kết quả

Miếng dán màn hình

Dán màn hình iPad mini 2019, loại nhám ELECOM TB-A19PB079-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Thủy tinh AGC
399.000

Dán màn hình iPad Air 2020/Pro 2020, loại trơn ELECOM TB-APS109-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Thủy tinh AGC
499.000
Sold

Dán màn hình iPad Air 2020/Pro 2020, loại nhám ELECOM TB-APB109-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Thủy tinh AGC nhập khẩu từ nhật bản
499.000

Dán màn hình iPad Air 2019/Pro 2017, loại trơn ELECOM TB-A19PS105-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Thủy tinh AGC
499.000

Dán màn hình iPad Air 2019/Pro 2017, loại nhám ELECOM TB-A19PB105-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Thủy tinh AGC
499.000

Dán màn hình iPad 9.7″ Pro/2018, Loại nhám EELECOM TB-A18RFLAPL-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Thủy tinh AGC
499.000

Dán màn hình cho iPad Pro 12.9″ 2018, loại trơn ELECOM TB-A18LFLAPLL-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Thủy tinh AGC
649.000
Sold

Dán màn hình cho iPad Pro 12.9″ 2018, loại nhám ELECOM TB-A18LFLAPL-W

 • Dễ dàng xóa vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Thủy tinh AGC
649.000
Sold

Dán màn hình cho iPad Pro 11″ 2018, loại trơn ELECOM TB-A18MFLAPLL-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Thủy tinh AGC nhập khẩu từ nhật bản
499.000
Sold

Dán màn hình cho iPad Pro 11″ 2018, loại nhám ELECOM TB-A18MFLAPL-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Thủy tinh AGC nhập khẩu từ nhật bản
499.000
Sold

Dán màn hình cho iPad 9.7″ Pro/2018, Loại trơn ELECOM TB-A18RFLAPLL-W

 • Khó có dấu vân tay
 • Giảm Phân xạ ánh sáng
 • Dễ dàng xóa dấu vân tay
 • Thủy tinh AGC nhập khẩu từ nhật bản
499.000
Nhập tên sản phẩm hoặc mã SKU sản phẩm để hiển thị kết quả
Shopping cart
Or

Đăng ký