Chính sách bảo mật

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Song Tấn (sau đây gọi là “Song Tấn”, “chúng tôi”, “công ty”) là một trong những nhà phân phối hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm công nghệ và hàng gia dụng cao cấp. Chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chính Sách Bảo Mật này sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý, chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website, ứng dụng hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này cũng sẽ cung cấp cho bạn các quyền và biện pháp liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau:

 • Khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng, thanh toán, gửi phản hồi, liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân, như tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 • Khi bạn truy cập website, ứng dụng hoặc các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ như cookie, web beacon, pixel tag, hay các công nghệ tương tự để thu thập một số thông tin về hành vi, sở thích, thiết bị, địa điểm, hoặc các dữ liệu khác của bạn.
 • Khi bạn tham gia các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, khảo sát, hoặc các hoạt động do chúng tôi tổ chức hoặc tài trợ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân, như tên, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc các thông tin khác liên quan đến chương trình.
 • Khi bạn liên kết tài khoản của bạn với các mạng xã hội, ứng dụng hoặc các dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi sẽ nhận được một số thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn đó, như tên, hình ảnh, giới tính, ngày sinh, hoặc các thông tin khác mà bạn cho phép chia sẻ.


2. Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong các máy chủ an toàn tại Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi đặt máy chủ, và sẽ cập nhật trong Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn cho các mục đích được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này và tuân thủ luật pháp. Thời gian lưu trữ có thể kéo dài đến khi bạn rút lại sự đồng ý hoặc theo yêu cầu pháp luật.


3. Xử Lý Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn với nhiều mục đích, bao gồm:

 • Khi có sự đồng ý của bạn.
 • Theo quy định pháp luật, bao gồm các mục đích như ký kết hợp đồng, tính giá cước, và nghĩa vụ pháp lý.
 • Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn.
 • Để xác minh danh tính, giao dịch và liên lạc với bạn.
 • Để hỗ trợ kiểm toán nội bộ và phân tích dữ liệu.
 • Để cải thiện chất lượng và an toàn của dịch vụ hoặc sản phẩm.
 • Để tạo ra chân dung người dùng và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa.

Chúng tôi là người kiểm soát thông tin của bạn và sẽ xử lý thông tin của bạn một cách hợp lý, minh bạch và tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu quan trọng (công bằng, giới hạn mục đích, chất lượng dữ liệu, lưu giữ dữ liệu, tuân thủ các quyền cá nhân và bảo mật).


4. Chia Sẻ, Chuyển Giao Hoặc Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi chỉ chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi yêu cầu pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên sau:

 • Các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc đại lý của chúng tôi, để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn, hoặc thực hiện các nhiệm vụ hành chính, kỹ thuật, tài chính, hoặc pháp lý.
 • Các bên thứ ba, để thực hiện các chương trình khuyến mãi, cuộc thi, khảo sát, hoặc các hoạt động do chúng tôi tổ chức hoặc tài trợ, hoặc để cung cấp các dịch vụ liên quan đến mạng xã hội, ứng dụng hoặc các dịch vụ khác mà bạn liên kết với tài khoản của bạn.
 • Các cơ quan nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, hoặc các bên có thẩm quyền, khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc an toàn của chúng tôi, của bạn, hoặc của người khác.
 • Các bên liên quan đến sáp nhập, mua lại, hoặc phá sản của chúng tôi, để chuyển giao hoặc tiếp nhận các tài sản hoặc hoạt động kinh doanh, bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn.


5. Ủy Quyền Thiết Bị

Để cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào một số chức năng hoặc dữ liệu trên thiết bị của bạn, như camera, microphone, vị trí, bộ nhớ, hoặc danh bạ. Bạn có thể quản lý quyền truy cập này trong cài đặt thiết bị của bạn. Việc cấp quyền truy cập này là tùy chọn và bạn có thể từ chối hoặc thu hồi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi cung cấp một số dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn.


6. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ không đúng thông tin của bạn. Các biện pháp bảo vệ bao gồm:

 • Sử dụng các công nghệ mã hóa, bảo mật, và xác thực để bảo vệ dữ liệu trên máy chủ và trong quá trình truyền tải.
 • Giới hạn quyền truy cập và sử dụng dữ liệu chỉ cho những nhân viên, đối tác, hoặc bên thứ ba có nhu cầu chính đáng và tuân thủ các quy định bảo mật.
 • Đào tạo và giáo dục nhân viên, đối tác, hoặc bên thứ ba về các nguyên tắc và thực hành bảo vệ dữ liệu.
 • Xử lý kịp thời và hiệu quả các sự cố bảo mật nếu có xảy ra.


7. Bảo Vệ Thông Tin Của Người Dưới Độ Tuổi Hợp Pháp

Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi chủ yếu dành cho người trưởng thành, tuy nhiên, chúng tôi đều nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của những người dưới độ tuổi hợp pháp sử dụng sản phẩm và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xác định người dưới 16 tuổi (hoặc theo yêu cầu của luật pháp địa phương) là người dưới độ tuổi hợp pháp.

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của những người dưới độ tuổi hợp pháp với sự đồng ý của người giám hộ, điều này phải tuân thủ điều kiện pháp luật hoặc được người giám hộ đồng ý một cách rõ ràng, hoặc nếu việc bảo vệ người dưới độ tuổi hợp pháp được coi là cần thiết. Bất cứ khi nào người giám hộ yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của người dưới độ tuổi hợp pháp, họ có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp trong Mục 13.

Trong trường hợp phát hiện chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của những người dưới độ tuổi hợp pháp mà trước đó không có sự đồng ý có thể kiểm chứng từ người giám hộ, chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin liên quan.


8. Quyền Thông Tin Cá Nhân và Thực Hiện

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến thông tin cá nhân của bạn:

 • Truy Cập: Yêu cầu một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
 • Chính Xác: Yêu cầu sửa thông tin có chứa lỗi hoặc thông tin hết hạn.
 • Đăng Nhập và Hủy: Yêu cầu hủy tài khoản hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn từ hệ thống chúng tôi.
 • Từ Chối: Yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích nhất định.
 • Hạn Chế: Yêu cầu chúng tôi giới hạn xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Di Chuyển: Yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn chỉ định
 • Phản Đối: Yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Để thực hiện các quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trong Mục 12. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng, trong thời gian phù hợp và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh định danh của mình để đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Điều này giúp ngăn chặn trường hợp lạm dụng thông tin cá nhân và đảm bảo rằng chỉ có những người có quyền lợi chính xác mới có thể yêu cầu hoặc thực hiện các thay đổi liên quan đến thông tin của họ.

Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp trong quá trình thực hiện các quyền của mình sẽ được bảo mật và duy trì tính bí mật. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hàng đầu để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ không đúng thông tin.


9. Truyền Thông Tin Cá Nhân Xuyên Biên Giới

Chúng tôi, là một công ty đa quốc gia, có thể truyền dữ liệu ra ngoài EU, bao gồm cả Trung Quốc, và chấp nhận rủi ro thông tin cá nhân tương ứng. Bằng cách sử dụng hoặc cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc truyền thông tin cá nhân của bạn xuyên biên giới theo Chính Sách Bảo Mật thông tin cá nhân của bạn xuyên biên giới theo Chính Sách Bảo Mật này.


10. Chân Dung Người Dùng và Quyết Định Tự Động

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích và học máy để tạo ra chân dung người dùng dựa trên thông tin mua hàng và nhật ký dịch vụ của bạn. Chân dung người dùng là một hồ sơ gián tiếp về bạn, không chứa thông tin cá nhân nhận dạng, mà chỉ phản ánh các đặc điểm, xu hướng, hoặc thói quen của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng chân dung người dùng để gửi cho bạn các thông tin, quảng cáo, hoặc khuyến mãi có liên quan, hoặc để đề xuất cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp.

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đưa ra các quyết định hoàn toàn tự động mà không có sự can thiệp của con người. Nếu bạn không muốn chúng tôi tạo ra chân dung người dùng của bạn hoặc sử dụng nó cho các mục đích trên, bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này.


11. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và áp dụng ngay khi được đăng. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi mới nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website, ứng dụng hoặc các dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi được đăng, điều này có nghĩa là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.


12. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, hoặc muốn thực hiện quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: info@songtan.vn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn một cách kịp thời và thân thiện.

Cảm ơn bạn đã sử dụng website, ứng dụng hoặc các dịch vụ của Song Tấn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng và tin tưởng vào chất lượng và an toàn của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện và phục vụ bạn tốt hơn.