Shop
19 items found.
  • Clear Filters
  • KASHIMURA
Filters
Danh mục
Đèn LED trang trí xe hơi KASHIMURA KX-178
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
AC 4xUSB 4.8A KASHIMURA AJ-598
399.000 ₫
Giá bán 399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
Cáp AV 3.5φ - 3.5φ 2m KASHIMURA KD-176
149.000 ₫
Giá bán 149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND
Cáp AV 3.5φ - 3.5φ 2m KASHIMURA KD-175
149.000 ₫
Giá bán 149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND
AC 2xUSB 2.1 dành du lịch KASHIMURA WP-87M
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
DC 2xUSB (đảo) có LED 3.4A KASHIMURA AJ-557
249.000 ₫
Giá bán 249.000 ₫ 249.000 ₫ 249000.0 VND
DC 2xUSB (đảo) 4.8A KASHIMURA AJ-561
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
DC 2xUSB (đảo) 4.8A KASHIMURA AJ-558
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
DC USB (đảo) 2.4A + 2xSocket KASHIMURA KX-193
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
DC USB (đảo), TypeC, 2xSocket LED, 4.8A KASHIMURA KX-204
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
Giá đỡ điện thoại dùng cho xe hơi KASHIMURA AT-50
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Giá đỡ điện thoại dùng cho xe hơi KASHIMURA AT-49
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Dây cáp chuẩn C (C-C) 1.2m KASHIMURA AJ-476
349.000 ₫
Giá bán 349.000 ₫ 349.000 ₫ 349000.0 VND
Giá đỡ điện thoại dùng cho xe hơi KASHIMURA AT-28
249.000 ₫
Giá bán 249.000 ₫ 249.000 ₫ 249000.0 VND
Giá đỡ điện thoại dùng cho xe hơi KASHIMURA AT-36
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Giá đỡ điện thoại dùng cho xe hơi KASHIMURA AT-33
249.000 ₫
Giá bán 249.000 ₫ 249.000 ₫ 249000.0 VND
Bộ kết nối âm thanh FM xe hơi KASHIMURA KD-155
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Sạc dùng cho xe hơi microUSB 1.5 KASHIMURA AJ-393
99.000 ₫
Giá bán 99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
AC 2xUSB 2.4A KASHIMURA AJ-549
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND