Filters
Danh mục
3
Cáp Lightning chuẩn typeC ELECOM MPA-CL
399.000 ₫
Giá bán 399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
Dây cáp Type-C ELECOM MPA-CCPNBK
249.000 ₫
Giá bán 249.000 ₫ 249.000 ₫ 249000.0 VND
3
Cáp USB A - Type C bọc nylon ELECOM MPA-ACS
249.000 ₫
Giá bán 249.000 ₫ 249.000 ₫ 249000.0 VND
4
Cáp sạc USB-A to Type-C ELECOM MPA-FAC12C
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
3
Cáp sạc Type-C to Lightning nylon ELECOM MPA-CLS
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
5
Cáp Lightning ELECOM MPA-FUAL
399.000 ₫
Giá bán 399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
2
Cáp sạc PD Type-C to Type-C 100W ELECOM U2C-CC5PC
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
3
Cáp Lightning MFi kháng khuẩn ELECOM MPA-LUAL
449.000 ₫
Giá bán 449.000 ₫ 449.000 ₫ 449000.0 VND
2
Cáp Lightning MFi nylon ELECOM MPA-UALS
449.000 ₫
Giá bán 449.000 ₫ 449.000 ₫ 449000.0 VND
Cáp Lightning 1.5m ELECOM MPA-FUAL15WH
399.000 ₫
Giá bán 399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
Cáp Lightning 1.5m ELECOM MPA-FUAL15BK
399.000 ₫
Giá bán 399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
Cáp Lightning chuẩn typeC nylon 1.0m ELECOM MPA-CLPS10SV
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
Cáp Lightning chuẩn typeC nylon 1.0m ELECOM MPA-CLPS10RD
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
Cáp Lightning chuẩn typeC nylon 1.0m ELECOM MPA-CLPS10PN
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
Cáp Lightning chuẩn typeC nylon 1.0m ELECOM MPA-CLPS10GY
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
Cáp Lightning chuẩn typeC nylon 1.0m ELECOM MPA-CLPS10GD
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
Cáp Lightning chuẩn typeC nylon 1.0m ELECOM MPA-CLPS10BU
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
Dây cáp microUSB nylon 1.2m, 2A ELECOM MPA-AMBS2U12RD
149.000 ₫
Giá bán 149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND
Dây cáp microUSB nylon 1.2m, 2A ELECOM MPA-AMBS2U12BK
149.000 ₫
Giá bán 149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND
Cáp chuẩn C 1.2m ELECOM MPA-ACXCL12NWF
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Cáp chuẩn C 1.2m ELECOM MPA-ACXCL12NRD
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Cáp chuẩn C 1.2m ELECOM MPA-ACXCL12NPN
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Cáp chuẩn C 1.2m ELECOM MPA-ACXCL12NBU
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Cáp chuẩn C 1.2m ELECOM MPA-ACXCL12NBK
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Dây cáp USB3.0 Chuẩn C (A-C) 2.0m ELECOM USB3-AC20BK
449.000 ₫
Giá bán 449.000 ₫ 449.000 ₫ 449000.0 VND
Bộ sạc dây rút 1A microUSB KASHIMURA AJ-406
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Bộ sạc dây rút micro USB 1A KASHIMURA AJ-405
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Bộ sạc dây rút micro USB 1A KASHIMURA AJ-404
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Bộ sạc dây rút micro USB 1A KASHIMURA AJ-403
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Bộ sạc KASHIMURA AJ-424
469.000 ₫
Giá bán 469.000 ₫ 469.000 ₫ 469000.0 VND
Cáp Lightning 1.5m ELECOM MPA-FUALY15WH
349.000 ₫
Giá bán 349.000 ₫ 349.000 ₫ 349000.0 VND
Cáp Lightning 1.0m ELECOM MPA-FUALY10WH
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
5.0
Cáp Lightning 1.0m ELECOM MPA-FUALY10WF
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Cáp Lightning 1.0m ELECOM MPA-FUALY10BK
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
Dây cáp microUSB (A-microB), 0.8m, 2A ELECOM MPA-AMB2U08WH
99.000 ₫
Giá bán 99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
Dây cáp microUSB (A-microB), 0.8m, 2A ELECOM MPA-AMB2U08BK
99.000 ₫
Giá bán 99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
Dây cáp microUSB (A-microB), 2m, 2A dây dù ELECOM MPA-AMBS2U20RD
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Dây cáp microUSB (A-microB), 2m, 2A dây dù ELECOM MPA-AMBS2U20BU
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Dây cáp microUSB (A-microB), 2m, 2A dây dù ELECOM MPA-AMBS2U20BK
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Cáp microUSB 1.0m SONY CP-AB100/BCEWW
150.000 ₫
Giá bán 150.000 ₫ 150.000 ₫ 150000.0 VND
Dây cáp microUSB ELECOM MPA-AMBSWCRLBK
149.000 ₫
Giá bán 149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND
Cáp microUSB 1.8A 1.2m KASHIMURA AJ-467
149.000 ₫
Giá bán 149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND
Cáp microUSB 1.2m (đảo) KASHIMURA AJ-514
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
Cáp microUSB 1.5m SONY CP-ABP150/PC WW
390.000 ₫
Giá bán 390.000 ₫ 390.000 ₫ 390000.0 VND
Cáp microUSB 1.5m SONY CP-ABP150/NC WW
390.000 ₫
Giá bán 390.000 ₫ 390.000 ₫ 390000.0 VND
Cáp microUSB 1.5m SONY CP-ABP150/HC WW
390.000 ₫
Giá bán 390.000 ₫ 390.000 ₫ 390000.0 VND
Cáp microUSB 1.5m SONY CP-AB150/WC WW
190.000 ₫
Giá bán 190.000 ₫ 190.000 ₫ 190000.0 VND
Cáp microUSB 1.5m SONY CP-AB150/BC WW
190.000 ₫
Giá bán 190.000 ₫ 190.000 ₫ 190000.0 VND