Đại lý vui lòng  Đăng nhập trước khi mua hàng
Filters
Danh mục
DC 2xUSB (đảo) có LED 3.4A KASHIMURA AJ-557
249.000 ₫
Giá bán 249.000 ₫ 249.000 ₫ 249000.0 VND
DC 2xUSB (đảo) 4.8A KASHIMURA AJ-561
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
DC USB (đảo) + 1xTypeC 5.4A KASHIMURA AJ-559
399.000 ₫
Giá bán 399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
DC 2xUSB (đảo) 4.8A KASHIMURA AJ-558
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
DC 2xUSB 2.1A KASHIMURA AJ-368
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
AC 2xUSB 2.1A Socket giá điện thoại KASHIMURA AT-43
449.000 ₫
Giá bán 449.000 ₫ 449.000 ₫ 449000.0 VND
DC USB (đảo) 2.4A + 2xSocket KASHIMURA KX-193
299.000 ₫
Giá bán 299.000 ₫ 299.000 ₫ 299000.0 VND
DC 2xUSB 4.8A 4xSocket KASHIMURA KX-187
549.000 ₫
Giá bán 549.000 ₫ 549.000 ₫ 549000.0 VND
DC 2xUSB 3.1A, có đồng hồ KASHIMURA AJ-458
349.000 ₫
Giá bán 349.000 ₫ 349.000 ₫ 349000.0 VND
DC 2xUSB (đảo) 4.8A KASHIMURA AJ-463
349.000 ₫
Giá bán 349.000 ₫ 349.000 ₫ 349000.0 VND
Bộ sạc xe hơi USB SONY CP-CADM2/BC WW
390.000 ₫
Giá bán 390.000 ₫ 390.000 ₫ 390000.0 VND
DC 2xUSB 2.4A KASHIMURA AJ-910
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND
DC USB (đảo), TypeC, 2xSocket LED, 4.8A KASHIMURA KX-204
499.000 ₫
Giá bán 499.000 ₫ 499.000 ₫ 499000.0 VND
DC 3xUSB (đảo) có LED 7.2A KASHIMURA AJ-560
449.000 ₫
Giá bán 449.000 ₫ 449.000 ₫ 449000.0 VND
DC 2xUSB (đảo) 5.4A LED KASHIMURA AJ-554
399.000 ₫
Giá bán 399.000 ₫ 399.000 ₫ 399000.0 VND
Sạc dùng cho xe hơi microUSB 1.5 KASHIMURA AJ-393
99.000 ₫
Giá bán 99.000 ₫ 99.000 ₫ 99000.0 VND
DC 2xUSB 4.8A KASHIMURA AJ-502
349.000 ₫
Giá bán 349.000 ₫ 349.000 ₫ 349000.0 VND
Sạc dùng cho xe ô tô microUSB+AUX KASHIMURA KD-92
149.000 ₫
Giá bán 149.000 ₫ 149.000 ₫ 149000.0 VND
Gạc thuốc lá LED KASHIMURA AK-131
199.000 ₫
Giá bán 199.000 ₫ 199.000 ₫ 199000.0 VND